Tjänster för bättre byggande.

 

Verksamma inför, under och

efter projektgenomförande.

 

För privat och offentlig byggherre,

entreprenör samt idéburen organisation.

 

Särskilda uppdragsprogram för investerare, bank / finansiär, försäkringsbolag samt advokat.

 

Sammansatta eller delade uppdrag.

 


ARCHITECTURE

CONSULTING

STRATEGIC ADVISORY SERVICES

Referensuppdrag hos:

- Kommun och kommunala bolag

- Entreprenör och konsultbyrå

- Stift och kyrka

- Företag och Fastighetsägare

- Advokat och Försäkringsbolag

Vänligen kontakta oss avseende

referenser relevanta för er.

Etablerat 2010 och sedan
starten verksamma i hela Sverige

med utgångspunkt från Linköping.

analys och form   |   upphandling och avtal   |   ledning och kontroll

AB ECSTRA SWEDEN 

KLOSTERGATAN 27A  1tr

SE-582 23  LINKÖPING

 

info@ecstra.se

www.ecstra.se

 

Tfn 013 13 75 00 (kl 0700-1900)

Org nr 556821 - 6823